Kuratórium


A Joskar-Ola alapítvány célja, hogy Szombathelyen a Joskar-Ola lakótelepen élők lakókörnyezettét fejlessze, javítsa, aktív karitatív tevékenységgel enyhítse a lakótelepi szociális gondokat, különös tekintettel a nagycsaládosok és nyugdíjasok egzisztenciális problémáira.

Az Alapítvány elősegíti a lakótelepen a különböző lakossági érdekcsoportok szerveződését, és ezeket támogatja. Segítséget nyújt ahhoz, hogy a lakótelepen élő gyermekek nevelése jó irányba fejlődjön, a gyermekek szabadidejének jobb kihasználása érdekében a meglévő játszóterek karbantartását és új játszóterek létrehozását végzi és támogatja. Megfelelő információáramlást biztosít a lakótelepet érintő problémák megoldása érdekében.

Támogatja és megszervezi a lakótelepen zajló kulturális és sport rendezvényeket, karitatív tevékenységet folytat a súlyosan rászoruló családok körében. Támogatja az egyedi esetekben kárt szenvedett Joskar-Ola lakótelepen élő családokat, például lakástűz áldozatai részére tárgyi felajánlások gyűjtésének, megszervezésével. Programokat, rendezvényeket szervez a lakótelepen élők részére szabadidejük hasznos eltöltése érdekében (idősek klubja, fiatalok részére sportprogramok szervezése, kulturális rendezvények szervezése). Ünnepi alkalmakra kulturális és karitatív célú rendezvényeket szervez. Jótékonysági rendezvényeket szervez egy adott támogatásra szoruló közérdekű cél érdekében, például közterületi játszótér felújítására.

Közhasznú feladatokat vállal feladat-ellátási szerződés keretében, együttműködve a helyi önkormányzattal. Kapcsolatot tart más lakótelepen szervezkedő, hasonló célú társadalmi szervezetekkel.


Kuratórium tagjai: 

 • Bakos Ildikó - Elnök
 • Gotthárd András
 • Handler Bernadett
 • Beő Péter
 • Bakos Gábor
 • Balogh Tibor
 • Zsigrai József
 • Pálfalvi Róbert


Alapítványunk 3 tagú Felügyelő Bizottsággal rendelkezik:

 • Horváth Imre - Elnök
 • Horváth Imréné
 • Horváth Adrián

 

Alapítványunk adatai nyilvánosak, melyek a www.birosag.hu oldalon is elérhetőek az éves bevallásokkal együtt, melyet alul is megtekinthet!

Bakos Ildikó
Kuratóriumi Elnök
+36 30 748 3223

Joskar-Ola Alapítvány

Nyilv.szám: 1800/Pk.60103/2016
Adószám: 18847217-1-18 
Közösségi adószám HU18847217
Statisztikai számjel 18847217-9499-569-18
OTP: 11747006-21351985

Cím: 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u 35. IV/10
Telefon: 06307483223
E-mail: alapitvany.joskarola@gmail.com

 

----------------------------------

Töltse le nyilvános pénzügyi beszámolóinkat a csatolt fájloknál!:

 Csatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
- Magyar